Een terugblik van recente activiteiten.

Voor indrukken van 2017-2018 zie onderaan de pagina.

 

5 september 2018

Opening seizoen door filosoof Miriam van Reijen Geluk(t)

Op 5 september opende Miriam van Reijen het jaarprogramma van ZIEL. Er was veel belangstelling voor haar lezing over geluk. Aan de hand van filosofische denkers gaf zij verschillende definities van geluk. Volgens een van hen, Epicuris is de afwezigheid van pijn en angst een vorm van geluk. Er is geluk dat je toevalt en er is geluk in de vorm van je gelukkig voelen; wanneer iemand zich  in een gelukkige situatie of gemoedstoestand bevindt. Zij betoogde dat vooral onze gedachten een leidende rol spelen in ons gevoel van onbehagen en welbevinden. Er ontstond volop interactie tussen de aanwezigen onderling en de filosoof.

 

 

Het was ruim tien uur toen Quinten van de Rhoer de bijeenkomst afsloot, maar ook na de afsluiting werd er onder het nuttigen van een  drankje nog volop gesproken over de filosofische stellingen die Van Reijen had besproken.

  

 

De meesten deelnemers gingen met meer vragen naar huis dan waarmee ze waren gekomen. Maar is dat niet de kern van filosofie?

Hand outs van Miriam

 

23 september

Oud en gelukkig

Op zondag 23 september trad Marc de Koninck op in het trouwkerkje aan het van Bergenplein. Zijn levensliedjes met vaak rake teksten ontroerden en vermaakten zijn gasten. De ongemakken van het ouder worden, waaronder de digitale snelweg, liefde en seks veroorzaakten veel herkenning, zo bleek uit de reacties van het publiek. De vergeetachtigheid kwam aan bod in een liedje over het ‘seniorenmoment’ en ook de participatiemaatschappij werd bezongen. Het geluk van babyboomers, spirituele zonnepanelen en hoe het lente kan worden in de herfst van je leven. Alledaagse onderwerpen, die door de Konick prachtig werden verwoord en door de aanwezigen met veel aandacht werden beluisterd.

Een optreden dat deze  grijze zondagmiddag in september voor enkele uren glans gaf en zeer de moeite waard.

 

28 september

Filosofisch café de kleine waarheid, Vreugde

Met 12 mensen was de ruimte in de pastorie van de Petruskerk in Leur goed gevuld. Al tijdens de inleiding van Alida van Veldhoven, ontspon zich een geanimeerd gesprek. Vreugde is vooral lastig te bewaren bij tegenslag. Deelnemers noemden ziekte en verlies als voorbeelden van tegenslag. Daarmee omgaan vraagt een vorm van acceptatie vond men. En dat is ook één van de acht pijlers voor een leven met vreugde vertelde Alida. Zij haalde haar inleiding uit het boek van vreugde van de Dalai Lama en Desmond Tutu. Na o.a. perspectief en humor werd wat langer stilgestaan bij vergeving. Is daar dan geen genoegdoening bij nodig? Zoals in onze rechtspraak? Desmond Tutu zei in het getoonde filmpje dat je niet terug moet slaan. Bedenk dat ieder mens fouten maakt en beperkt is. Neem even afstand van het gebeurde, voel de pijn die je is aangedaan. Vergeet het ook niet. En vergeef de ander dan in je hart. Dan ben je vrij om de relatie te herstellen. Of juist niet, om zo ruimte te krijgen voor nieuwe relaties. Vergeven maakt je vrij van de ander. Uit een praktijkvoorbeeld bleek dat vergeven niet voor iedereen even eenvoudig is. Met een kop koffie in het begin en een glas wijn of fris wat later, werd gezellig, met interesse en respectvol met elkaar gesproken.

 

We kijken uit naar het volgende café op 26 oktober met Miriam van Reijen. Zij zal Stoïcijnse levenskunst behandelen.

26 oktober Meditatie door het jaar

Alida vertelde een verhaal en droeg later een gedicht voor. Het is niet zo belangrijk de inhoud ervan weer te geven. Meer ging het om langs deze geleide weg rust te vinden.

Zij maakte de verbinding tussen buiten en binnen in het gebouw waar we bijeen waren. De metafoor voor wat wij ervaren aan dingen buiten ons en wat we binnen ons zelf gewaar zijn.

Bij het voorportaal, de tussen ruimte tussen buiten en binnen, hebben we letterlijk stil gestaan, maar ook in rond gelopen. De grote deuren achter ons sloten ons af van buiten. Het voorportaal met glazen deuren en een prachtige rozet daarboven was de overgang naar de binnenkant, de andere kant waar veel meer licht scheen.

Eenmaal terug op onze plaatsen was er ruimte voor stilte. En met elkaar is het stiller dan wanneer je dit alleen zou doen. Ik voelde mij verbonden met de anderen, maar vrij. Alles is goed wat je denkt of juist niet denkt en alleen maar voelt. Met je ogen gesloten. Ontspannen en die rust met je proberen mee te nemen.

Zo goed om de dag mee te beginnen. Het was een mooie ervaring die ik mee neem.

26 oktober

Filosofisch café de kleine waarheid, Stoïcijnse levenskunst

Stoïcijnse levenskunst werd vrijdagavond met verve besproken. Miriam van Reijen bood uitspraken aan van Epictetus en een gedicht van Nicolaas Beets. Ze liet ons kauwen op woede, angst, schuld en onze oordelen/ normen als bronnen van lijden. Stoïcijns is niet passief en gevoelloos, maar juist actief en het leert ons bewust te zijn van onze gedachten. Dat bleek een ABC-tje. Een gebeurtenis is wel de aanleiding (A), maar onze gedachten over die gebeurtenis (B) leidt tot een negatieve emotie (C). Dus anders denken helpt ons al. Nu nog oefenen.

 

Handouts zie Maken van ABCDEtje en  Stoïcijnse levenskunst
Site van Miriam van Reijen: http://www.miriamvanreijen.nl/

Stoïcijnse tekst
Geef me de moed om alles te veranderen wat in mijn vermogen is en
geef me de kracht om te accepteren wat ik niet kan veranderen en
de wijsheid om het onderscheid te zien.
Epictetus.

Gedicht

Een mens lijdt dikwijls 't meest
    Door 't lijden dat hij vreest
    Doch dat nooit op komt dagen.
    Zo heeft hij meer te dragen
    Dan God te dragen geeft.

Soms aangevuld met:

    Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
    Als vrees voor allerlei gevaar.
    Doch komt het eens in huis,
    Dan helpt God altijd weer
    En geeft Hij kracht naar kruis.
Nicolaas Beets

28 oktober
Mantrazang en dans

Wat was dat nou, mantrazang en dans? Zondagmiddag 28 oktober. Het klinkt als een spirituele bijeenkomst. En het was een heel gezellige bewegelijke middag. Eerst wat liedjes oefenen, zittend in een kring. Die liedjes zing je een paar keer achter elkaar. En na de koffie met wat eenvoudige pasjes erbij. Het leek wat op zo’n Griekse dans in een kring. Nou ben ik wat stijfjes voor mijn gevoel en de juiste toon pakken lukte ook niet altijd. Maar dat was geen bezwaar. Mantra komt natuurlijk wel uit spirituele tradities. Dat betekent nog niet dat het bloedserieus moet zijn. Heb plezier in het leven en als je het moeilijk hebt zing dan een liedje of melodie dat je opbeurt. Wees dankbaar voor wat je (nog) wel hebt. Dit soort eenvoudige wijsheden zaten er in. De stralende zon door de ramen, verlichtte ondertussen de witte muren van het sfeervolle trouwkerkje.

1 november

Zielsveel herinneringen

Vóór in de Van Goghkerk stond een glazen brug waar van twee kanten licht op scheen. Verder was er geen licht. Er speelde zacht muziek van een harp of gitaar. Tot Alida op de muziek van Rapsodie in Blue haar gedicht/ verhaal/ bezinning voordroeg. Met daarna weer even stilte. Een gevoelig soort ceremonie ter herinnering van onze geliefde overledenen. Heel mooi vond ik. Na afloop een kop thee. Eenvoudig, sober, precies goed voor mij.

 

11 november

Trio A Kholem

Trio A Kholem was vrolijk, ontroerend en gezellig. Met ongeveer dertig mensen een goede bezetting in de Van Gogh kerk. Liedjes over het leven. Weliswaar het leven uit de joodse gemeenschap van jaren terug. Maar verlies, tegenslag en geluk zijn voor alle mensen gelijk. De harmonica gaf een gevoelige sfeer. De korte uitleg van Livonne was verhelderend en soms zelfs leerzaam. Alles bij elkaar leverde dat een plezierige zondagmiddag op. 
 
 
24 december
 
Nachtwake
Met muziek van Blokfluitensemble " En Passant" van de nieuwe Nobelaer
In de Van Gogh kerk.
 
De verlichting aangebracht en een kerstboom neergezet, met lichtjes. Een diapresentatie van mensen op weg. Op zoek naar geluk. Zoals de vrijheidsmars van Martin Luther King, de zoutmars van Gandi, de Joden uit de film over Oscar Schindler. Tijdens de bijeenkomst waren drie vrouwen symbool voor deze zoektocht en naar analogie van de drie wijzen uit het Oosten van het kerstverhaal, ook op zoek. Aanleiding om ook aan de aanwezigen te vragen wat voor hen geluk betekende, wat zij tegengekomen waren of gevonden hadden. De blokfluiten aangevuld met eenvoudig pianomuziek, versterkte de rustige reflectieve sfeer. Na afloop werd kerststol en glühwein genuttigd. Met een opkomst van zo'n 60 mensen een sfeervolle bijeenkomst.
 
25 januari
Ontspullen
Liza voor haar tiny house
 
Minimalistisch
Mini-wat? Nou, gewoon, leven met weinig. In een klein huisje, met weinig spullen. Liza van Velzen doet het en vertelde er vrijdagavond 25 januari over. Bij Zin In Etten-Leur. Minder spullen kost minder en je hebt er minder omkijken naar. Allemaal verloren energie, vindt Liza. Ze was veel aan het werken en van de weinige tijd die ze over had moest ze te veel tijd aan haar huis(houden) besteden. En ik werkte vooral om dat allemaal te betalen, zegt ze. Draai het eens om. Tijd is het meeste waard, want je krijgt er niet meer van. En kies dan bewust wat je er mee doet. Iets nuttigs voor de maatschappij, vond ze. In ieder geval iets wat je voldoening geeft. Zo heeft ze bewust gekozen waar ze haar geld aan uitgeeft en wat ze spaart voor dromen en noodzakelijke dingen. En geef bewust wat weg! Zo kan je je tijd ook indelen in potjes was een suggestie van een deelnemer. Of juist geen potjes maken om je vrij te voelen. Want al dat geregel en ge-plan kost ook energie. Ze sloot af met beelden van de natuur. Voor haar (en voor ons allemaal) een bron van energie en rust.
 
8 februari
Wielen als basis voor identiteit
 
 
Wielen als identiteit was vrijdag 8 februari in het XEL gebouw bij het station in Etten-Leur. Gerda Godrie schetste een stuk positiever beeld van woonwagenbewoners dan we gewend zijn. Met een overheid die jarenlang te weinig deed aan de voorzieningen voor deze groep. Het is geen criminele groep, dat zijn allemaal vooroordelen. Haar jarenlange onderzoek heeft ze weergegeven in haar boek 'Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen".
 
 
 
22-2-2019
Filosofisch café Terug naar het paradijs.

Filosofisch café 23-2-19

 Alida vertelt dat de bijbel een verzameling boeken is die als een bibliotheek is samengebundeld. Van 1500 voor Christus tot 100 jaar erna. De vertalingen van de originele opgeschreven verhalen zijn nog wel eens veranderd. En de betekenis die de verhalen hebben gekregen zijn ook aan de tijd onderhevig. Kunnen we met de blik van nu die verhalen nog eens lezen? Wat kunnen we er dan uithalen? Allereerst het verhaal van de slang en het vertrek van Adam en Eva uit het paradijs. Het zijn oorsprong verhalen, die ook in andere tradities voorkomen. De mens zoekt naar een oorzaak voor wat ze zien gebeuren. De mens gedraagt zich goed en slecht. Al is goed en slecht afhankelijk van de tijd en de plaats waarin je leeft. Als dat niet absoluut is en zelfs per persoon kan variëren, zullen botsingen en meningsverschillen ook tot het normale leven behoren. Als mensen leren begrip voor elkaars verschillen te hebben en de eigen en andermans vrijheid daarin respecteren, zou een wereld zonder hoger gezag mogelijk zijn. Het lukt alleen niet erg in de praktijk. We hebben onderlinge afspraken nodig in de vorm van regels en wetten die aangeven welke zaken we belangrijk goed en kwaad vinden en hoe we de overtredingen daarmee behandelen.

Onze focus is erg op het negatieve, het kwaad gericht. Mensen zijn helemaal niet allemaal zo tot het kwaad geneigd. Heel veel mensen doen het goede. Vluchtelingen bijstaan leert ons meer dankbaarheid te voelen voor wat we hebben en te zien dat waarden zoals elkaar helpen en verbondenheid met familie vreugde geeft aan het leven. Geven geeft meer geluk dan krijgen. We hebben als mens nu eenmaal een goed ontwikkeld gevoel voor wat goed en slecht is en wat anderen nodig hebben. Met aandacht voor het goede, door te luisteren naar ons hart en ons geweten, versterken we het goede. Door dit te doen, dragen we bij aan een betere wereld. Al gaat dat langzaam.

Alida leest vervolgens het hoofdstuk ‘terug naar het paradijs’ voor. Een door Inez van Oort bedacht vervolg op het bijbel verhaal, waarin we als mens gegroeid zijn naar het overstijgen van tegenstellingen. Een wereld waarin God ons warm ontvangt, hij heeft al die tijd op ons gewacht, zonder verwijt, zonder straf. 

 

29-3-2019
Filosofisch café
Compassie

 

Handvest

 Op 12 november 2009 werd op initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong in 32 landen het Charter for Compassion  gelanceerd. Dit handvest is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. 

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.’ 
Zo begint het Handvest voor Compassie, een initiatief van schrijfster Karen Armstrong, dat op 12 november in verschillende steden aan de wereld werd gepresenteerd. In Amsterdam werd het handvest voorgelezen door Awraham Soetendorp.

Het handvest werd door mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden ondersteund, bv. Desmond TUTU en Ali Gomaa, grootmoefti van Egypte

 In Nederland zijn vijf compassiesteden: Groningen, Zoetermeer, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem. Zij onderschrijven het handvest  en stimuleren compassie door middel van een jaarlijkse Compassieprijs- compassie kalender- compassiefestival.

 Compassie

Wat is compassie en wat is zelfcompassie? . Compassie is geen medelijden of mee-lijden, maar mededogen. Dat betekent  met respect en waardigheid oprecht medeleven met onze medemensen.

 Aanvoelen en begrijpen (Voorbeeld)

 Aanvoelen en begrijpen zijn twee verschillende zaken. Begrijpen doen we in ons hoofd. Dat betekent dat we iemand kunnen volgen. Aanvoelen is een gevoelskwestie en dat doen we met ons hart.  Compassie duidt met name op het aanvoelen en invoelen van de ander.

 Niet oordelen

 Iemand die over de kwaliteit compassie beschikt, oordeelt niet over een ander. Ook niet al heeft de ander fouten gemaakt, stommiteiten begaan, zichzelf in een moeilijke situatie gemanoeuvreerd. De ander aanvaarden is een belangrijke voorwaarde. En dan vooral: aanvaarden hoe de ander is (en niet zoals u de ander graag ziet).

 Valkuilen

Compassie heeft ook valkuilen. We noemen er een paar:

  • Iemand aanvoelen is een kwaliteit. Maar zodra u iemands gevoelen

overneemt zodanig dat u als het ware de pijn of het verdriet van de ander voelt of ervaart, komt u bij de grens waar compassie aan kracht inboet. Het brengt uzelf in een lastige positie maar u helpt er een ander ook niet mee.     

 Compassie kan leiden tot overzorgzaamheid, overbetrokkenheid. En daarmee ontneemt u de ander de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, Wie overbezorgd is, overzorgzaam, over-verantwoordeljk kan als betuttelend, bevoogdend, bemoederend of bevaderend overkomen op een ander.

 Zelfcompassie

  • Compassie bestaat niet zonder zelfcompassie en dat uit zich in een aantal zaken: Wie geen zelfcompassie heeft kan wel de pijn of het verdriet van de ander
  • aanvoelen maar weet hier niet op de juiste wijze mee om te gaan.
  • Wie geen zelfwaardering heeft, kan de ander moeilijk op de juiste wijze
  • waarderen, aanvaarden en respecteren.

Zelfcompassie gaat om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.

Het handvest van Karen Armstrong heeft een pakkend begin. Maar is het waar wat er staat? Neem de islam. Is er enige aanwijzing voor, in de Koran of in de praktijk, dat mededogen de grondslag van de islam is? Nee. De gouden regel kan alleen van toepassing zijn als je uit gaat van de gelijkwaardigheid van mensen, als je vindt dat een ander gelijkwaardig is aan jou. In de islam bestaat dat principe niet. De getuigenis van een vrouw is minder waard dan die van een man. Ongelovigen dienen gemeden, onderworpen dan wel gedood te worden.

Mededogen
Sterker nog, de Koran wijst mededogen expliciet af in de godsdienst. In soera 24:2, die gaat over het geselen van de overspelige vrouw en de overspelige man met honderd geselslagen, wordt dat als volgt gesteld: ‘en krijgt in Gods godsdienst geen mededogen met hen, als jullie in God en de laatste dag geloven. Bij hun bestraffing moet een groep gelovigen aanwezig zijn.’ 

Het is een totaal andere manier van denken dan die van Jezus die, zoals te vinden is in Johannes 8:3-11, zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

Wat bezielt Armstrong om haar heil te zoeken bij de grootmoefti van Egypte en Tariq Ramadan om het mededogen in de wereld te bevorderen? 

Vorige week bleek dat compassie wel degelijk bestaat in het dagelijks leven van belijdende islamieten: in de stille tocht  die in Utrecht werd gehouden liepen vele nationaliteiten mee, ook moslims. Ook zij toonden compassie met de slachtoffers van de gruwelijke aanslag.

Is er te weinig compassie in onze maatschappij?

Enkele voorbeelden:

Volgens de NPB is kritiek leveren binnen de politie nooit makkelijk geweest, omdat het een hiërarchische organisatie is. De bond constateert vooral problemen met mensen die (mentaal) ziek worden. De politie heeft daar weinig compassie mee en maakt het deze mensen nogal eens lastig, zegt een woordvoerder.

incidenten met verwarde mensen vormen een steeds groter probleem. Onlangs sloeg een woningbouwvereniging alarm over huurders die een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormen. Regelmatig moet de politie in actie komen om een zulke personen op te pakken. Vaak zijn ze agressief en dreigen ze zichzelf of agenten wat aan te doen. Moeten we niet met meer compassie omgaan met verwarde mensen? Meer begeleiden in plaats van ze op te laten pakken door politie.

Bijna een ton voor papa Jay bijeengebracht op initiatief van Koen Joosen uit Etten-Leur. Komt deze actie  voort uit pure compassie?

 

Gebruikte stellingen:

Stelling: Altijd zal er een balans moeten zijn tussen compassie en zelfcompassie.

 Stelling: Overmatige aandacht voor de ander gaat ten koste van uzelf.

 Stelling: Overmatige aandacht voor uzelf gaat ten koste van de ander.

 Stelling: mantelzorg is afgedwongen  compassie

Stelling: woede en compassie kunnen samengaan; agressie en compassie niet

Stelling: de islam is een religie zonder compassie;

 Stelling: IS-strijders  hebben recht op compassie

Stelling: de wens tot euthanasie is zelfcompassie

Stelling: echte compassie komt spontaan tot stand en kan nooit worden opgelegd of afgedwongen.

 Stelling: Fietsen, wandelen, zwemmen  voor Goede doelen is afgedwongen compassie

 Stelling: Orgaandonatie is pas echte  compassie met medemens

 Stelling: Hulp geven aan bv. papa Jay of rampen is collectieve opgewekte compassie

 Stelling : Iedereen heeft recht op zijn struikelblok. Niemand heeft recht op zijn ondergang.

 Stelling: compassie speelt een belangrijke rol in het  dagelijks leven en verhoogt de kwaliteit van het leven    

 Stelling: compassie kun je trainen

 Stelling: Bij grote rampen uit compassie zich in saamhorigheid 

 

16 t/m 24-3
Expositie Kunst met een Ziel

 

Zin in Etten-Leur heeft dit jaar het thema GELUK(T) gekozen.

Dit is een groots begrip, van alle tijden en culturen. Om bij stil te staan.

Dat hebben we het seizoen door tot nu ook steeds gedaan met filosofische avonden, muziek, meditatie, maar ook een meer praktische invalshoek zoals ontspullen waardoor minder ballast en meer geluk te kunnen ervaren. Ook zicht krijgen op hoe anderen leven door de lezing over woonwagenbewoners en daarvan te leren over die anderen en over onszelf. En nu een kunsttentoonstelling van mensen met een bijzondere kijk op de werkelijkheid.

Als het gaat om GELUK(T) dan is deze tentoonstelling daarvan een goede weergave.

Wat hebben ze hard gewerkt en dat schilderen hen gelukkig maakt is zichtbaar.

Kom zelf maar kijken bij de opening door de wethouder van cultuur, de heer J. Paantjens.  En de bestuurder de heer J. de Bruijn van Prisma op zaterdag 16 maart 2019 om 11.30 uur in het Trouwkerkje, Van Bergenplein 1 in Etten-Leur.

 

Sjef van der Vliet schildert met zijn ziel. Met uiterste aandacht gaat zijn penseel over het doek. Hij maakt mooie schilderijen die een bijzondere uitstraling hebben.

Hij heeft inmiddels al een aantal eigen exposities gehad in zowel binnen- als buitenland.

Frans van Buren, sinds ruim 60 jaar medebewoner bij Prisma en vriend van Sjef, schildert ook al langere tijd bij Passepartoe. Soms schilderen zij een zelfde onderwerp, maar de eigen stijl is goed herkenbaar.

Zij worden beiden begeleid door twee professionele kunstschilders en dat maakt dat zij nog steeds groeien in hun werk en hun gevoelens in creativiteit op een bijzondere wijze vorm geven.

De organisatie Prisma en het atelier Passepartoe in Waalwijk maken dit allemaal mogelijk voor hen beiden, maar ook voor anderen die keramiek of kaarsen maken.

Zowel de schilderijen als het keramiek en de kaarsen worden tentoongesteld en kunnen gekocht worden. De opbrengst daarvan vloeit grotendeels terug naar het atelier om dit werk te kunnen blijven voortzetten.

De tentoonstelling is van 16 maart tot en met 24 maart. Maandag gesloten. I.v.m. de Provinciale verkiezingen zijn we niet geopend op 18, 19 en 20 maart. De overige dagen wel van 11.00 tot 17.00 uur. Gekochte werken kunnen worden opgehaald op zondag 24 maart vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur.

 

   

 

26-4-2019
Condities voor geluk

Geluksprofessor Ruut Veenhoven doet sinds 1970 onderzoek naar wat ons gelukkig maakt.

“Geluk is tot op zekere hoogte maakbaar. Gelukkig zijn kun je leren.” Maar zijn de condities voor geluk zoals meer vrijheid, welvaart, tolerantie, etc. dan niet eerst nodig om gelukkig te zijn ? Of is geluk altijd te veroveren?

Ruut Veenhoven heeft het allemaal voor ons uitgezocht en hij weet hoe we gelukkig kunnen worden.

We gaan zijn ideeën bespreken en kijken wat voor ons zelf werkt.

Annelieke Selbach, de geluksambtenaar van Etten-Leur verzorgde de inleiding. Hier haar sheets. 

 

08 t/m 16-6
Expositie Stilstaan bij Geluk

Tentoonstelling Ziel en Art2gether - Munnikenheide College en inwoners Etten-Leur

Zin In Etten-Leur organiseert samen met Art2gether tentoonstellingen. Ziel onder de noemer Geluk(t) en Art2gether onder de noemer Cirkel van het leven. De tentoonstellingen zijn te zien in de Lambertuskerk op de Markt, XEL gebouw bij het station en in de Nobelaer. De opening van Art2gether in de Nobelaar is op 6 juni om 20.00 uur en Ziel opent met een toneelvoorstelling op 7 juni in XEL ook om 20.00 uur.

Kunstroute van Ziel en Art2gether

Kunstexpositie Geluk(t)

Geluk(t) is een groots begrip, van alle tijden en culturen.

Om bij stil te staan…en dat gaat Ziel doen.

Een grootse kunstuiting door, met en voor inwoners van Etten-Leur.

Ziel komt met Geluk(t) en Art2gether met het grote project de Cirkel van het Leven.

We gaan Geluk(t) en de Cirkel van het Leven delen.

Doe mee en laat u verrassen.

 

Opening kunstexpositie geluk (t) met Toneelvoorsteling Gelukszoekers
In deze solovoorstelling worden de levensverhalen van twee vrouwen door elkaar gevlochten die in 1950 op het punt staan te emigreren en vertrekken naar New York. Op zoek naar geluk, daar is moed voor nodig. De voorstelling is van Willem Producties. Met een dramaturgische inleiding door de speelster. De voorstelling zelf duurt een uur. 

Met dit toneelstuk openen we officieel en feestelijk de kunstexpositie geluk (t).

 

Samenwerking ZIEL en Stichting Art2gether

Hierbij wordt Geluk(t) verbonden met de CIRKEL van het LEVEN.

Tentoonstelling leerlingen Munnikenheide College en inwoners van Etten-Leur.

Geluk(t) is een groots woord en past ook binnen de thema's van de Cirkel van het Leven .

Het is een onderdeel van het leven naast geboorte, liefde, spel, lijden en dood.

Tussen september 2018 en maart 2019 gaan diverse groeperingen en individuen op velerlei manieren aan de slag om uiting te geven aan deze begrippen. Het thema Geluk(t) en de thema's van het project Cirkel van het Leven worden door de leerlingen van het Munnikenheide College in beelden vastgelegd.

Naast de tentoonstelling van het thema Geluk(t) is er een fototentoonstelling te zien als onderdeel van het grote project Cirkel van het Leven. Hier komen alle thema's van het leven voorbij, gezien door de ogen van deze jonge mensen.

Ziel en stichting Art2gether bundelen hier diverse kunstvormen in en rond de monumentale Lambertuskerk aan de Markt in Etten-Leur.

Als inwoners van Eten-Leur gaan we Gelukt(t) en de Cirkel van het Leven met elkaar delen.

We gaan elkaar verrassen met zoveel uitingen van geluk(t) en mensen meenemen op de tocht door het leven van geboorte tot dood. Info over het thema Geluk(t): www.zininetten-leur.nl

Info voor over project Cirkel van het Leven: www.art2gether.n

 

21-06-2019
Zonnewendewandeling

Pluk de langste dag; een rondje geluk in….

Is wandelen gewoon lopen met of zonder een doel?
Gewoon lekker in beweging zijn?
Is het lopen met je gedachten, een vol hoofd hebben en je hoofd leeg willen maken?
Of is wandelen eigenlijk gewoon stilstaan bij wat er is in jezelf of in je omgeving?
Ga je met jezelf en je gedachten op stap of sta je open om je te laten verrassen?
Bij deze wandeling rondom de langste dag, kiezen wij ervoor om een wandeling te maken rondom verrassen. 
Van verrassingen word je meestal blij en voel je je gelukkig.
Het laat je even stil staan, aanwezig zijn en laat je bewust onderdeel uit maken van de natuur in al haar vormen.
De natuur is nu op haar volst en maakt zich vanaf nu alweer klaar voor haar rustperiode om zo het komende voorjaar weer aan een nieuwe cyclus te kunnen beginnen. 
Wij mensen maken ons ook klaar voor een volgende periode door ook een rustperiode in te lassen, meestal in de vorm van een vakantie. 

Wij gaan lopen, kijken en staan stil in de natuur.
Samen plukken wij deze langste dag en maken er een zomers plukboeket van in de vorm van ervaringen en belevenissen.
We gaan op zoek naar vormen van geluk die in dit gebied voor ons voor het oprapen liggen.
Kom en wandel gezellig met ons mee.

 

De zonnewende wandeling had prachtig weer. Her en der nog wat drassig, maar goed te doen. Gemaaid gras, hoog gras, stukjes bos. Aardbeien en kersen en wat drinken na afloop. Met de zon van Van Gogh en het zonnelied van Franciscus als inspiratie. Het is de afsluiting van het seizoen van Ziel. In september beginnen we weer. Je hoort nog wat en wanneer precies. Fijne zomer! En graag tot september.

 

Zie Facebook: https://www.facebook.com/ZininEttenLeur/